House rule

F&M fitness and more központ Házirendje

(a továbbiakban: „Házirend”)

A jelen Házirend célja, az F&M fitness and more központban (a továbbiakban: „F&M központ”) tartózkodó illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása az F&M központ állagának megőrzése és a biztonságos üzemeltetése céljából. 

 1. Általános információk
  1. Az F&M központ szolgáltatásainak igénybevételével az F&M központ vendége a jelen Házirendet kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy köteles a Házirendet mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni az F&M központ szolgáltatásait. A vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni. A jelen Házirend az F&M központ helyszínén (1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.) kifüggesztve, illetve a fandm.hu weboldalon érhető el.
  2. Az F&M központ üzemeltetését a Fájdalom-ambulancia Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16. ; Cg. 01-09-729362; a továbbiakban: Üzemeltető) végzi. A jelen Házirenddel kapcsolatos felvilágosítás illetve az F&M központ üzemeltetésével kapcsolatos információ kérhető illetve panasz tehető az alábbi elérhetőségen:
   • Pető Flóra
   • mobiltelefon: +36 20 – 4673983
   • telefon: +36 1 783 7004
   • fax: +36 1 798 3282
   • e-mailcím: info@fandm.hu
  3. Regisztráció menete, az F&M központ területére való belépés rendje
   1. A regisztráció menete Az F&M központ szolgáltatásainak igénybe vételére kizárólag regisztrációt követően van lehetőség, az ún. Regisztrációs Adatlapon megjelölt, legalább a kötelező adatok kitöltésével. A Regisztrációs Adatlap kitöltését követően a vendégről fénykép készül, amely – a napijegyes belépőkártya kivételével – a vendég belépőkártyáján kerül elhelyezésre. A belépőkártya kizárólag személyre szóló, másra át nem ruházható, a belépőkártyával történő visszaélésekért a kártya birtokosa felelősséggel tartozik.A regisztráció során megadott adatokat az F&M központ természetesen bizalmasan, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. Az adatok kezeléséről a Házirend 5. pontjában található további információ.
   2. Belépés, kilépés rendje Az F&M központ fitness és wellness részlegeire történő belépéshez kizárólag a belépőkártya használatával van lehetőség a recepciónál váltott érvényes napijeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégeknek. Az F&M központ belépéskor a vendégek számára letéti és használati díj ellenében törölközőt biztosít, melyet a vendég köteles a kilépéskor visszaszolgáltatni és a recepció mellett található gyűjtőkosárban elhelyezni. A törölköző visszaszolgáltatásával a letéti díj a vendég részére visszajár. Kiegészítő szolgáltatásként, az F&M fitness and more központ a személygépjárművel érkező vendégei számára, az F&M központ szolgáltatásai igénybevétele esetén a mindenkori parkolási rendnek megfelelően kedvezményes parkolást tesz lehetővé, a rendelkezésre álló szabad félrőhelyek és a parkoló telitettségének függvényében!  A mindenkori parkolási rend szabályai elérhetők a fandm.huweboldalon.
  4. Az F&M központ szolgáltatásai és igénybe vételük rendje
   1. Általános szabályok
    • Az F&M központ területe illetve szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók. A vendégek az F&M központ szolgáltatásait kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe.
    • Az F&M központ szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza. Csak érvényes orvosi igazolással van lehetőség a bérletet hosszabbításra, melynek ideje maximum 1 hét. Egy naptári évben egy felhasználó esetén maximum egyszer lehetséges a bérlethosszabbítás igénylése. Az Üzemeltető a változtatás jogát fenntartja.
    • A vendégek részére az F&M központ ingyenes értékmegőrzést tesz lehetővé, a recepció mellett, annak területén kívül található értékmegőrző segítségével. Az Üzemeltető az értékmegőrzőben, öltözőben, öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve az F&M központ egyéb területén elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök) ne hagyják őrizetlenül!
    • A vendégek az F&M központ területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugrálókötél, gumiszőnyeg stb.) jogosultak rendeltetésszerűen használni. A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
   2. Előírások és tilalmak
    • Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy az F&M központot nem látogathatja. Várandós nő az F&M központ szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
    • Az F&M központ területére tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani.
    • Az F&M központ teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás nem megengedett.
    • Az F&M központ területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
    • Az F&M központ területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.
    • Az F&M központ területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés.
    • Az F&M központ területére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolási lehetőség a Mom sport kerékpár tárolójánál ill. az F&M központ belső parkolójában van lehetőség.
    • Az F&M központ szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni. Az F&M központ területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni. Az F&M központ jogosult a Házirendet megsértő személyeket az F&M központ szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani illetve amennyiben szükséges, úgy az F&M központ területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. Az F&M központ területéről eltávolított illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
    • Az F&M központ kizárólag megfelelő, az F&M központ helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe.
    • A Fitness teremben és az Edzőtermekben kizárólag az F&M központ sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt, továbbá törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.
    • A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.
    • Tilos az F&M központ területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása. Az F&M központ egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag az F&M központ előzetes jóváhagyásával folytatható. Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül az F&M központ területén illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
    • Az F&M központ egész területén kizárólag az F&M központ személyi edzői, teremedzői illetve oktatói tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.
    • A talált tárgyakat minden vendég köteles az F&M központ recepcióján dokumentálás mellett leadni. 
    • Az F&M központ Üzemeltetője fenntartja a jogot az F&M központ területén zártkörű rendezvény tartására, a vendégek az F&M központ szolgáltatásaiból illetve területéről történő kizárásával egyidejűleg. Az F&M központ ilyen esetben a vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.
   3. Az F&M központ helyiségeinek használata 
    1. Szauna és az öltöző használataA vendégek részére az F&M központ nemenként elkülönített öltöző és zuhanyzóhasználatot valamint koedukált wellness-használatot biztosít, az öltözőben kialakított öltözőszekrénnyel, tusfürdő és hajszárító használattal, mely szolgáltatások árait a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.A wellness-részleg kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha) vehető igénybe. A wellness-részlegben és előterében, valamint a zuhanyzókban fürdőpapucs használata kötelező. A wellness-részleg szolgáltatásai nem képezik az alap szolgáltatás részét, így a belépő árba sem tartoznak bele. Jelenleg az F&M központ vendégei számára ingyenesen biztosítja a szolgáltatás használatát, de fenntartja a változtatás jogát. A wellness részleget mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a bejárata mellett kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szauna szabályok szerint.
    2. Fitness terem használataA Fitness teremben a fitness eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni. A fitness eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során figyelembe kell venni a vendég saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon az F&M központ kollégájának segítségéért illetve iránymutatásáért.A Fitness terem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő és személyi edző felügyeletével veheti igénybe. 6 évnél fiatalabb gyermekcsak külön írásos engedéllyel tartózkodhat a teremben. (Írjon az info@fandm.hu címre) A Fitness terem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe, kérdés esetén a ruházat megfelelőségével kapcsolatban, kérjük forduljon kollégánkhoz. A Fitness teremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető. A Fitness teremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos. A Fitness terem használata során a törölköző használata kötelező. Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén az F&M központ kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a Fitness terem használatától eltiltani.A Fitness termet a többi vendég zavarása, hangoskodás nélkül lehet használni. A fitness eszközök és gépek használatát követően, az eszközöket a helyükre vissza kell helyezni illetve a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe kell állítani. A fitness eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén az F&M központ kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére. A fitness eszközök és gépek nem rendeltetésszerű használata, a gépek, súlyok leejtése, dobálása szigorúan tilos. Tilos továbbá minden ön- és másokra veszélyes viselkedés tanúsítása. Felhívjuk a figyelmet, hogy az F&M központ egész területén kizárólag az F&M központ személyi edzői, teremedzői illetve oktatói tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.
    3. Crossterem, Akvárium és Body&Mind, Pilates/Jóga termek használata: A Cross, Akvárium, Pilates/Jóga és Body&Mind termek (a továbbiakban: Edzőterem) kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. Az Edzőteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető. A Cross teremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos. A Body&Mind teremben az adott órának megfelelő öltözetben lehet edzeni. A megfelelő öltözettel kapcsolatos bármely kérdés esetén az F&M központ kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére. Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén az F&M központ kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig az Edzőterem használatától eltiltani.Az Edzőterem kizárólag az órák ideje alatt használható, oktató vezetése és felügyelete mellett, a vendég az óra ideje alatt a bejelentkezéskor megkapott jegyet köteles magánál tartani, és ha szükséges ellenőrzésre bemutatni. Az órákon minden vendég kizárólag a saját felelősségére, megfelelő egészségi állapotban vehet részt. Az órákon nem vehet részt ittas vagy bódult állapotban lévő, fertőző betegségben szenvedő, beteg vagy lázas vendég. Javasolt, hogy a várandós vendégek kérjék ki az oktató véleményét az órán való részvétellel kapcsolatban, azonban a várandós vendég minden esetben kizárólag a saját döntése szerint és saját felelősségére vehet részt az órákon.Az Edzőtermek befogadóképessége a terem méretéből adódóan, illetve az órák típusától függően maximálva van. A teremben való elhelyezkedés érkezési sorrendben történik, a később érkező vendégek a még szabad helyekre állhatnak be. Amennyiben a teremben nincs további férőhely illetve az oktató úgy ítéli meg, hogy a későn érkező vendég az óra menetébe nem tud bekapcsolódni, mert az óra menetét zavarná vagy a vendég részére egészségügyi szempontból nem ajánlatos, úgy a vendég az adott órába nem, csak a következő órába kapcsolódhat be. 15 percet elérő késés esetén az oktató jogosult az edzésbe történő bekapcsolódást megtagadni.
    4. A Gyermekmegőrző használata Az F&M központban szakképzett felügyelettel ellátott Gyermekmegőrző került kialakításra.  Annak használatára az alábbi szabályok vonatkoznak:A Gyermekmegőrzőt kizárólag az F&M központ szolgáltatásait igénybe vevő vendégek használhatják, kizárólag az F&M központ szolgáltatásainak igénybevétele idejére, minimum 12 hónapos maximum 10 éves gyermekük elhelyezése céljából, egyhuzamban maximum 2 óra hosszáig. A gyermekfelügyelő jogosult megtagadni a gyermek befogadását, amennyiben megítélése szerint a gyermek egészségi állapota nem megfelelő, közösségben történő elhelyezésre nem alkalmas.A Gyermekmegőrzőt kizárólag közösségben elhelyezhető (fertőző betegségben nem szenvedő, egészséges) gyermekek használhatják. Gyermekmegőrzőben a gyermek elhelyezésére regisztrációs adatlap kitöltését követően kerülhet sor. Az adatlapon az alapadatok mellett többek között kötelező feltüntetni a gyermek esetleges allergiájára, érzékenységére vonatkozó adatokat, a szülő illetve arra az esetre, ha a szülő átmenetileg nem lenne elérhető, egy másik felügyeletre jogosult személy mobiltelefonos elérhetőségét, lakcímét is.A gyermekek utcai cipőben nem használhatják a gyermekmegőrzőt, a gyermekek részére váltócipő biztosítása kötelező. Amennyiben a gyermek szobatisztasága nem biztosított, úgy a vendég megfelelő mennyiségű pelenka biztosításáról köteles gondoskodni. A gyermekek étkeztetéséről illetve etetéséről az F&M központ nem tud gondoskodni, a gyermekek részére ivóvíz természetesen elérhető. Szendvics vagy üdítő vásárlására a gyermekeknek az F&M központ büféjében van lehetőség, azonban kizárólag a gyermekfelügyelő értesítését követően, annak felügyelete alatt.Az F&M központ gyermekmegőrző nem rendelkezik sajátos nevelési igényű és speciális ellátást, illetve felügyeletet igénylő gyermek felügyeletének ellátására alkalmas szakképesítéssel rendelkező gyermekfelügyelővel, így sajátos nevelési igényű és speciális ellátást, illetve felügyeletet igénylő gyermek a Gyermekmegőrzőben nem helyezhető el.A Gyermekmegőrzőben gyermek kizárólag a szülő saját felelősségére helyezhető el. Az F&M központ nem vállal felelősséget a gyermek elhelyezésével kapcsolatban felmerülő, szülőt vagy gyermeket ért olyan károk tekintetében, mint a gyermekeknek a Gyermekmegőrzőben történő esetleges (pl. eltitkolt vagy fel nem ismert fertőző betegség miatti) megbetegedése, értékeik elvesztése. A gyermekeknél hagyott értékes ékszerek, értéktárgyak esetleges elvesztéséből, megrongálódásából eredő károkért az F&M központ nem vállal felelősséget.
   4. Adatkezelés: Az Üzemeltető Fájdalom-ambulancia Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 22/B., cégjegyzékszám: 01-09-729362; a továbbiakban: Adatkezelő) a vendég által a regisztráció során megadott személyes adatokat és képmást az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, az adatok megadásától számított 5 éven keresztül – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig, avagy amennyiben a vendég kifejezett hozzájárulását adta hozzá további meghatározott ideig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezeli. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő személyes adatokat nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást nyújt, továbbá a vendég kérheti azok helyesbítését vagy törlését a következő címeken: a Fájdalom-ambulancia Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 22/B.) postai úton vagy az info@fandm.hu e-mail címen. A vendéget megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben tiltakozása alapján meghozott adatkezelői döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.
   5. Az F&M központ szolgáltatásait igénybevevő vendég a szolgáltatás igénybevételével, illetve a jelen Házirend elfogadásával ingyenesen, azaz bármilyen díjazási igény vagy díjkövetelés nélkül kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető Fájdalom-ambulancia Kft. (illetve társvállalatai, valamint a megbízásából eljáró más személy, alvállalkozó stb.) az F&M központ szolgáltatásainak, tevékenységének bemutatása, illetve népszerűsítése érdekében az F&M központ területén esetlegesen képmását tartalmazó mozgókép- és a fényképfelvételeket („Felvételek”) készítsen és a Felvételeket, vagy azok bármely részletét az Üzemeltető Fájdalom-ambulancia Kft. kizárólag a fenti cél érdekében nyomtatott kiadványokban, plakátokon, illetve az interneten – így különösen, de nem kizárólag az F&M központ hivatalos weboldalán, az F&M központ hivatalos Facebook közösségi oldalán, valamint az F&M központ hivatalos Instagram közösségi oldalán – tetszőleges példányszámban és tetszőleges alkalommal, időbeli korlát nélkül, Magyarország területén közzétegye, terjessze és többszörözze, továbbá belső céges anyagokban, illetve referenciaanyagként a tevékenységével kapcsolatos szakkiadványokban és –anyagokban, szakkiállításokon, -vásárokon, közzétegye. A többszörözés joga magában foglalja a Felvételek, illetve a felhasználásukkal készített plakát vagy egyéb anyag képfelvételen, továbbá számítógéppel, illetőleg elektronikus adathordozóra való másolásának jogát is.A fentiekre tekintettel az F&M központ szolgáltatásait igénybevevő vendég a fenti megjelenésekkel, illetve felhasználásokkal kapcsolatban a Fájdalom-ambulancia Kft-vel, társvállalataival, alvállalkozóival és egyéb harmadik személyekkel szemben semmilyen díj-, költség-, személyhez fűződő jogokért járó díj-, illetve egyéb követelést vagy igényt nem támaszthat.A Felvételek készítésének időpontjáról az Üzemeltető Fájdalom-ambulancia Kft. minden esetben előzetesen értesíti a vendégeket.
   6. Teendők rendkívüli esemény esetén, tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó észlelésekor
    1. A tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó: A tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, wellness- vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni.Veszélyhelyzetben a felvonók nem működnek. A távozáshoz a legközelebb levő lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni, az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni az épületet. Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.
    2. Rendkívüli esemény, baleset: Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely az F&M központban tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy az F&M központban található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve az F&M központ működésében komoly zavart okoz. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
     • tűzeset, robbanás,
     • robbantással való fenyegetés,
     • az F&M központ dolgozói vagy vendégei által illetve ellenük elkövetett bűncselekmény vagy annak kísérlete;
     • az F&M központ mint létesítmény, annak berendezései illetve eszközei ellen történő szándékos és erőszakos beavatkozás vagy ennek kísérlete;
     • halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;
     • rendkívüli áram- és üzemszünet;
     • elemi kár.

Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciós kollégát, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

Amennyiben vendégeink az F&M központ területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelik, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.

telefon: +36 1 783 7004

fax: +36 1 798 3282

e-mailcím: info@fandm.hu

 1. Nyitvatartási időAz F&M központ szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. Az F&M központ szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a nyitva tartásra tekintettel az F&M központ területét legkésőbb zárásig elhagyni, illetve gyermeküket a Gyermekmegőrzőből annak nyitvatartási idejére tekintettel hazavinni. Az F&M központ nyitvatartási rendje:

Sporttér: H-P: 0600 – 2200

Sz-V: 07:45 – 20:00

  1. Az F&M központ vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. Az F&M központ szolgáltatásainak igénybevételéből illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve ha ezen felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.
  2. Az F&M központ nem vállal felelősséget az F&M központ területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.
  3. A vendégek által használt, az F&M központ tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
  4. A vendégek által használt, az F&M központ tulajdonát képező beléptető kártya megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé, melynek költsége 3000 Ft.
  5. A bérlettel való visszaélés automatikus rendőrségi feljelentést von maga után.  

A jelen Házirend megváltoztatásának jogát az F&M központ fenntartja. A mindenkori Házirend az F&M központ helyszínén (1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.) illetve a www.fandm.hu weboldalán elérhető.

Budapest, 2013. október 02.

F&M központ

Fájdalom-ambulancia Kft. (Üzemeltető)