Terms and Conditions

F&M ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandó az F&M fitneszközpont, a www.fandm.hu weboldal, az F&M app, valamint a SportMate appon F&M Klub felület a Fájdalom-ambulancia Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.; cjsz.: 01-09-729362; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13322946-2-43; a továbbiakban: F&M Központ) által üzemeltetett üzlethelyiségben és felületeken történő vásárlásokra.

Jelen dokumentum az F&M Központ, valamint a vásárlók/felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) közötti jogviszonyt, valamint a felek jogait és kötelezettségeit szabályozza. Felhasználó a vásárlással jelen ÁSZF-et tudomásul veszi és kötelező erejét elfogadja.

A weboldal tárhelyét a ITD Informatikai Zrt. (3928.Tiszatardos. Kossuth Lajos út 45. 25978348-2-05), valamint a Kütyüszervíz Bt. ( 1222. Budapest, Gyár utca 13. 25018341-1-43)biztosítja.

Az applikációt, valamint a Klub felületet a SportMate Club Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, Veres Péter utca 22/C. 2.; cjsz.: 08-09-029995; elérhetőség(ek): support@sportmateclub.com) működteti.

 1. Szolgáltatások igénybevétele
  • Az F&M Központ szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag regisztrációt követően van lehetőség, amelyet megtehet személyesen a recepción, az F&M applikáción, valamint a SportMate App F&M Klub felületén keresztül. A regisztrációját a felhasználó köteles emailben is visszaigazolni, az automatikusan kiküldött emailben található linkre kattintva.
  • Az F&M Központ szolgáltatásaira való bejelentkezés, vásárlás kizárólag személyesen, valamint az online felületeken keresztül lehetséges. Emailben, telefonon, Facebook üzenetben nem fogadunk foglalásokat, bérlet rendeléseket.
  • F&M szolgáltatásainak igénybevételével, valamint személyes vagy online vásárlás esetén a Felhasználó automatikusan elfogadja jelen szerződési feltételeket (valamint annak 8. pontban megjelölt mellékleteit), amely alapján Felhasználó, valamint az F&M Központ között szerződés jön létre.
  • A mindenkori árlista elérhető az alábbi linken:

https://fandm.hu/mom/#araink

 1. Online vásárlás (Weboldal, F&M app, SportMate app F&M Klub)
  • Az F&M Központ online felületein fitnesz-wellness szolgáltatásokra tud jegyet, valamint bérletet vásárolni, valamint fel tudja tölteni a tagsági kártyájának egyenlegét, hogy a fitneszközpont területén további szolgáltatásokat, termékeket tudjon vásárolni.
  • Az online vásárlás keretében megkötött szerződés magyar nyelven jön létre és nem minősül írásban megtett szerződésnek. F&M a szerződést nyomtatott formában nem iktatja, a megrendeléseket elektronikusan tárolja a számviteli előírások szerinti ideig. Felhasználó jogosult az általa tett megrendelésekről információt kérni.
  • Menete
   1. Felhasználó az emailen keresztül is jóhagyott regisztrációját, valamint bejelentkezést követően tud vásárolni a felületen. A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket azonnal meg tudja venni … A felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket az F&M felületén, a kiválasztást követően azonnal meg elindítja a fizetési folyamatot. Egyenlegfeltöltés esetén szintén az F&M felületén megadja a feltölteni kívánt összeget és ezután elindítja a fizetést. A megrendelés leadását követően a SimplePay rendszerén keresztül lehetséges bankkártyával fizetni, amely fizetési oldalra a Felhasználó automatikusan kerül átirányításra. A fizetést követően a Felhasználó visszairányítódik az F&M felületére. Sikeres fizetés esetén automatikus visszaigazolás érkezik a Felhasználó részére és az adott termék a Felhasználó F&M egyenlegén/kártyáján jóváírásra kerül. A vásárlást követően automatikus visszaigazolást kap a Felhasználó az általa megadott email címen.
   2. Amennyiben nem érkezne meg a vásárlást visszaigazoló email kérjük ellenőrizze email fiókjának SPAM mappáját, ha ott sem található a visszaigazoló email kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk.
   3. Az online vásárlás keretében létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.
   4. Amennyiben vásárlása közben hiba lépett fel, vagy vásárlását módosítani szeretné, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi email címen: info@fandm.hu
  • Elállási jog

Felhasználót a vásárlástól számított 14 napon belül elállási jog illeti meg az online vásárlások tekintetében a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi eseteket kivéve:

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 1. F&M kártya
  • Az F&M Központ területére való belépéshez 2020.05.13 napjától kötelező F&M kártya (a továbbiakban: Kártya) kiváltása, amely kártya nélkül a fitneszközpont recepcióján kívüli területére a belépés nem lehetséges.
  • A Kártyát 2020.03.14 napján már érvényes bérlettel rendelkező vendégek részére az F&M Központ biztosítja 1500,- Ft letéti díj ellenében. A többi vendég köteles Kártyát vásárolni, amelynek egyszeri díja 1500,- Ft. Éves bérlet esetén az első Kártya ingyenes.
  • Amennyiben valamely vendég a Kártyáját elhagyja, vagy otthon felejti, a belépéshez köteles pót- vagy ideiglenes Kártyát vásárolni. Amennyiben a vendég az otthonfelejtett vagy elhagyottnak vélt Kártyáját visszaadja az F&M Központ recepcióján, úgy a pót- vagy ideiglenes Kártyáért megfizetett díj jóváírásra kerül a vendég egyenlegén. A Kártya kizárólag az adott regisztrált személyre szól, másra át nem ruházható. A Kártyával történő visszaélésekért a Kártya birtokosa felelősséggel tartozik.
  • Az F&M Központ fitnesz és wellness részlegeire kizárólag a recepciónál érvényesített, pozitív egyenlegű Kártyával léphetnek be az érvényes napijeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek.
  • Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az egyenlegként feltöltött összeg később készpénzre nem váltható, a vásárlástól a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja értelmében. Jelen ÁSZF elfogadásával Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elállási jogáról kifejezetten lemond.
 2. Jegyek, bérletek
  • Az F&M Központ szolgáltatásainak díjait – legkésőbb a belépéskor – előre kell megfizetni, személyesen vagy online az applikációkon keresztül. Áfás számla iránti igényt előre kell jelezni, az így kiállított számlát az F&M email útján küldi meg a vendég részére.
  • A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza. A bérletek kizárólag elektronikusan kerülnek kiállításra, fizikai megtestesülésük nincs, a bérlettel rendelkező személy F&M kártyájához kerül hozzárendelésre, hogy a fitneszközpont területére be tudjon lépni.
  • Bérlet betegség miatt való meghosszabbítására csak érvényes orvosi igazolással van lehetőség, a meghosszabbítás maximális ideje +1 hét. Egy naptári évben egy felhasználó esetén maximum egy alkalommal lehetséges a bérlethosszabbítás lehetőségének igénybevétele.
  • Az időszakos bérletek (heti, egy- vagy többhavi bérletek) napi maximum kettő belépésre jogosítanak.
  • Egyszeri belépés legfeljebb 3 óra benntartózkodásra jogosítja fel, a vendég az időkeret túllépése esetén 700,- Ft pótdíjat számol fel a rendszer.
  • A csoportos órákra előzetes helyfoglalás lehetséges a foglalas@fandm.hu e-mail címen, valamint az F&M appon és a SportMate applikáción keresztül az F&M Klub felületén keresztül. Csoportos órára történő foglalás kizárólag érvényes bérlettel rendelkező vendégek részére lehetséges. Amennyiben a vendég nem jelenik meg a foglalt órán és nem mondja le a foglalást, ez az alkalom a bérletéből levonásra kerül. Csoportos óra kezdési időpontja előtt 3 órán belül lemondott foglalás esetén a bérletből 1 alkalom levonásra kerül.
  • Az F&M Központ területén bérlettel való visszaélés, csalás gyanúja rendőrségi feljelentést von maga után.
 3. Kiegészítő szolgáltatások
  • Az F&M Központ belépéskor a vendégek számára használati díj ellenében törölközőt biztosít, melyet a vendég köteles a kilépéskor visszaszolgáltatni, a recepció mellett található gyűjtőkosárba elhelyezni.
  • Az F&M Központ jelenleg ingyenesen nyújtja a wellness részleg szolgáltatásait vendégei számára, de ezek nem képezik az alapszolgáltatás részét. Az F&M Központ e tekintetben is fenntartja a változtatás jogát.
 4. Virtual Gym

Az F&M applikáción keresztül az online bérlet megvásárlása esetén hozzá lehet férni az egyes – csoportos órákhoz kapcsolódó – videó tartalmakhoz a bérlet érvényességi tartama alatt.

Az online bérlet esetében – tekintettel annak online tartalmakhoz való hozzáférésen alapuló jellegére – nem gyakorolható a 14 napos elállás joga.

Az online tartalmakat kizárólag magánszemélyek jogosultak felhasználni, saját edzéseik segítése érdekében, azokat nem lehetséges semmilyen egyéb célból felhasználni – így különösen, de nem kizárólag tilos azokat közzétenni / továbbértékesíteni / harmadik felekkel megosztani. A videókhoz való hozzáférést más, harmadik személy számára a bérlet tulajdonosa nem jogosult semmilyen módon lehetővé tenni. A hozzáféréshez (bejelentkezéshez) szükséges adatok védelme az adott Felhasználó kötelezettsége és felelőssége.

 1. További rendelkezések
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fitneszterem valamely F&M részére fel nem róható okból nem tarthat nyitva (pl. járványügyi szabályok), úgy a megvásárolt jegyek, bérletek felhasználhatóságuk szempontjából nyugszanak, azok a fitneszterem újranyitásával a zárás napján fennálló felhasználási időtartamnak megfelelően felhasználhatóak.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy vis maior esetén F&M Központ mentesül a szolgáltatás nem teljesítésének, valamint részleges nemteljesítésének felelőssége alól a vis maiorral érintett mértékben és időtartamban.
  • F&M Központ a törvény által megengedett legszélesebb körben kizárja felelősségét a weboldal vagy az applikáció működési hibái, elérhetetlensége kapcsán.
  • Az online vásárlásokkal kapcsolatos fizetéseket a SimplePay kezeli, további tájékoztatás elérhető a szolgáltató weboldalán: https://simplepay.hu/vasarloknak/
  • Jelen ÁSZF elérhető az F&M weboldalán, az applikációkon, valamint az F&M Központ recepcióján.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy F&M Központ jogosult a weboldalt, valamint az applikációkat módosítani, amely módosítások nem érintik a már leadott rendeléseket.
  • F&M Központ fenntartja a jogát, hogy jelen ÁSZF-et, valamint annak mellékleteit egyoldalúan módosítsa. Módosítás esetén a Felhasználók előzetesen tájékoztatásra kerülnek e-mail útján.
 2. Panasz

Panasz, kérdés, észrevétel esetén kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot az F&M Központtal:

 • Email: info@fandm.hu
 • Telefonszám: +36-1-783-7004
 • Levelezési cím: 1123. Budapest, Csörsz utca 14-16.

Fogyasztói panaszával fordulhat az F&M Központ székhelye szerint illetékességgel rendelkező békéltető testülethez: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; elérhetőségei: levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e‐mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax szám: 06 (1) 48821 86; telefonszám: 06 (1) 488 21 31)

Online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezése esetén ajánljuk az online vitarendezési platform használatát, melynek elérhetősége: https://ec.europa.eu/odr

Fentieken felül jogvitájával a lakhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. (Bírósági illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso )

 1. Mellékletek

Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti dokumentumok megismerése és betartása felhasználó kötelessége.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció, valamint a vásárlás keretében megadott adatait az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli F&M Központ.

Hatályos: 2020. október 5 napjától

Fájdalom Ambulancia Kft.

a Fitness and More fitneszközpont üzemeltetője